TRENERZY

Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL mieści się w Katowicach, na al. Wojciecha Korfantego 125 a.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na podany adres.

Wnioskujących, uprasza się o podanie danych kontaktowych (rubryka w druku), w celu ustalenia formy przekazania / odbioru licencji trenerskiej (plastiku). 

Trenerzy ubiegający się o licencje trenerską na sezon 2023/2024 proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego rozdział VI paragrafy 28-40. Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://pzhl.eu/i/regulaminy/13

W Regulaminie zapisane są wszystkie niezbędne dokumenty, które wymagane są do uzyskania licencji trenerskiej. Z uwagi na zmiany które nastąpiły przed sezonem 2023/2024 prosimy o wnikliwą analizę ww. paragrafów.

W szczególności prosimy zwrócenie uwagi na konieczność złożenia Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, uzyskanego nie później niż 14 dni przed złożeniem wniosku.

Skład Komisji:

Przewodniczący – Włodzimierz Urbańczyk (tel. 512-257-200, e-mail: wlodekurbanczyk@wp.pl)

Sekretarz – Monika Szpyt-Jucha (tel. 781-740-800, e-mail: szpyt-jucha@pzhl.org.pl)

Członek – Sławomir Budziński (tel. 600-040-936, e-mail: sbudzinski@szhl.com.pl)

Członek – Andrzej Tkacz

Adres:

Komisja ds. Licencji trenerskich PZHL

al. Wojciecha Korfantego 125 a

40-157 Katowice

e-mail: szpyt-jucha@pzhl.org.pl

Dokumenty:

Uchwała dot. odstąpienia od wymogu posiadania zaświadczenia, dyplomu lub certyfikatu

Wniosek o przyznanie licencji trenera

Warunki nadania licencji trenerskich

Wykaz licencji trenerskich (stan na: 20.09.2023)

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Tytularny TAURON Hokej Ligi
Sponsor Tytularny TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Partner drużyny grającej w EWHL – TAURON Metropolia Silesia
Partner Reprezentacji Polski w hokeju na lodzie
PARTNERZY PZHL