TRENERZY

Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL mieści się w Katowicach, na al. Wojciecha Korfantego 125 a.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na podany adres.

Wnioskujących, uprasza się o podanie danych kontaktowych (rubryka w druku), w celu ustalenia formy przekazania / odbioru licencji trenerskiej (plastiku). 

Trenerzy ubiegający się o licencje trenerską na sezon 2023/2024 proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego rozdział VI paragrafy 28-40. Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://pzhl.eu/i/regulaminy/13

W Regulaminie zapisane są wszystkie niezbędne dokumenty, które wymagane są do uzyskania licencji trenerskiej. Z uwagi na zmiany które nastąpiły przed sezonem 2023/2024 prosimy o wnikliwą analizę ww. paragrafów.

W szczególności prosimy zwrócenie uwagi na konieczność złożenia Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, uzyskanego nie później niż 14 dni przed złożeniem wniosku.

Skład Komisji:

Przewodniczący – Włodzimierz Urbańczyk (tel. 512-257-200, e-mail: wlodekurbanczyk@wp.pl)

Sekretarz – Monika Szpyt-Jucha (tel. 720-870-111, e-mail: szpyt-jucha@pzhl.org.pl)

Członek – Sławomir Budziński (tel. 600-040-936, e-mail: sbudzinski@szhl.com.pl)

Członek – Andrzej Tkacz

Adres:

Komisja ds. Licencji trenerskich PZHL

al. Wojciecha Korfantego 125 a

40-157 Katowice

e-mail: szpyt-jucha@pzhl.org.pl

Dokumenty:

Uchwała dot. odstąpienia od wymogu posiadania zaświadczenia, dyplomu lub certyfikatu

Wniosek o przyznanie licencji trenera

Warunki nadania licencji trenerskich

Wykaz licencji trenerskich (stan na: 05.04.2024)

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Instytucjonalny
Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Strategiczny Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Główny Reprezentacji Polski
Oficjalny Partner Polskiego Hokeja
Sponsor Tytularny TAURON Hokej Ligi
Sponsor Tytularny TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Partner drużyny grającej w EWHL – TAURON Metropolia Silesia
PARTNERZY PZHL
Partner Reprezentacji Polski w Hokeju na Lodzie